Phạm Thị Bích Thu

Languages: English,
Age: 25
Gender: Female Voice: Southern
Courses: Elementary 1, Elementary 2, Intermediate 1, Intermediate 2,
Introduce:

Xin cảm ơn bạn đã xem giới thiệu sơ lược về tôi . Đây là 1 vài lời giới thiệu về tôi. Tôi tên là Phạm Thị Bích Thu , hãy gọi tôi là Cô Thu . Tôi tốt nghiệp đại học Sài Gòn vào năm 2019 , chuyên nghành Ngôn Ngữ Anh. Tôi có 4 năm kinh nghiệm trợ giảng tại một vài trung tâm anh ngữ - nơi tôi kết hợp với các giáo viên bản ngữ người Anh để quản lý lớp học tốt . Tôi bắt đầu quan tâm đến việc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài khi tôi xem một video về cuộc nói chuyện bằng tiếng việt giữa cô giáo và các học viên nước ngoài . Tôi nắm bắt cơ hội trở thành giáo viên tiếng việt tại trung tâm Gotoviki nơi tôi cam kết nỗ lực hết mình để đem đến những bài giản thú vị , dễ hiểu cho các học viên . Hy vọng rằng , BẠN SẼ CẢM THẤY NIỀM VUI THÍCH với tiếng việt khi bạn đăng kí học thử buổi đầu tiên.

Thank you for your consideration for my profile . Here are some introduction about me : My name is Pham Thi Bich Thu , just call me Ms Thu. I graduated from Sai Gon university in 2019 , majoring in English Language Teaching . I have 4-year experience in working as an English teaching assistant in several english centers where. I cooperate with native English teachers to manage the class smoothly . My interest in teaching Vietnamese for foreigners began when I watched a video about the talk in Vietnamese between a teacher and her oversea students on you tube . I took the chance to become a Vietnamese teacher at Gotoviki where I have committed to making effort to giving interesting , plain lessons to students . Hopefully , you will find pleasures and joys in Vietnamese and when you book the first trial lesson .

poster
180.000 đ / 1 Session

Register and pay

 • Back
 • 1

  Tuần 1

  2

  Tuần 2

  3

  Tuần 3

  4

  Tuần 4

  5

  Tuần 5

  6

  Tuần 6

  7

  Tuần 7

  8

  Tuần 8

  9

  Tuần 9

 • Next
 • Buổi dạy Thursday
  19-05-2022
  Friday
  20-05-2022
  Saturday
  21-05-2022
  Sunday
  22-05-2022
  Monday
  23-05-2022
  Tuesday
  24-05-2022
  Wednesday
  25-05-2022
  0:00 - 0:50
  1:00 - 1:50
  2:00 - 2:50
  3:00 - 3:50
  4:00 - 4:50
  5:00 - 5:50