Xuân Thanh (도희영)

Languages: Korean, Vietnamese,
Age: 22
Gender: Female Voice: Southern
Courses: Elementary 1, Elementary 2, Intermediate 1, Intermediate 2, Advanced 1, Advanced 2, A1 test preparation class, A2 test preparation class, B1 test preparation class, B2 test preparation class, C1 test preparation class, C2 test preparation class,
Introduce:

Chào bạn, Mình là Xuân Thanh. Tên tiếng Hàn là HeeYoung. Hiện tại mình đang sống, học tập và làm việc tại TPHCM Mình là giáo viên dạy tiếng Việt đã được 1 năm. Vì vậy, mình đã dạy cho rất nhiều học sinh: người lớn, học sinh, trẻ em, nhân viên ở công ty,… Đối với mình, việc học tiếng Việt không phải chỉ học trong sách mà còn phải nói chuyện nhiều bằng tiếng Việt. Nếu học với mình, bạn sẽ thấy tiếng Việt trở nên thú vị hơn rất nhiều. 안녕하세요~ 저는 Xuân Thanh (수언 탄)이라고 합니다. 한국 이름은 희영입니다. 저는 한국어 학과에 다니면서 베트남어를 가르치고 있습니다. 베트남어를 가르친지 1년정도 되었습니다. 저는 베트남어를 여러 명의 학생에게 가르친 경험이 있습니다. (성인, 학생, 아이, 회사원, 등) 제가 베트남어를 가르치는 방식은 책에 기초하여 수업할 뿐만 아니라 베트남어 회화 유지로 가르치고 있습니다. 저와 베트남어를 공부한다면 베트남어를 배우는 것이 더 즐겁고 유익 할 것 입니다.

poster
240.000 đ / Hour

Register and pay

1. Register face-to-face class at the center