Trịnh Minh Đăng

Languages: Korean, Vietnamese,
Age: 21
Gender: Male Voice: Southern
Courses: Elementary 1, Elementary 2, Intermediate 1, Intermediate 2, Advanced 1, Advanced 2,
Introduce:

Xin chào, tôi là giáo viên dạy tiếng Việt của Gotoviki. Sở thích của tôi là học ngoại ngữ và đó chính là lý do tôi chọn công việc dạy tiếng Việt vì có thể giới thiệu ngôn ngữ của quốc gia mình và trao dồi thêm ngôn ngữ của nước ban. Tôi có kinh nghiệm dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, đặc biệt là người Hàn Quốc, rất mong được gặp gỡ và giao lưu với các bạn người nước ngoài quan tâm đến tiếng Việt.

안녕하세요! 저는 Gotoviki 베트남어 선생 ‘Dang‘입니다. 제 취미는 외국어를 배우는 것입니다. 이러한 언어에 대한 저의 열정으로 한국어 능력 시험인 Topic 자격증 4급을 취득할 수 있었습니다. 이렇게 제가 가진 언어 지식을 많은 사람들과 공유하고 싶었고 한국인들에게 베트남어를 가르치는 일을 시작했습니다. 저에게 있어서 외국인들에게 베트남어를 소개하고 서로의 언어를 교환하는 일은 정말 값진 경험입니다. 베트남어에 대한 관심이 많으신 분들을 만나 뵈어 베트남어에 대한 좋은 추억들을 만들어 드리고 싶습니다. 앞으로 잘 부탁드리겠습니다.

poster
200.000 đ / Hour

Register and pay

1. Register face-to-face class at the center