Background

베트남어 실용 회화 #13/50 SHOPPING 02 [한국어 자막]

Price: 0 đ

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️ ♥️ GOTOVIKI: * 과외 수업 * 학원 수업 * Video 수업 * 베트남어 책 ♥️ 사무실 주소 - 호치민: 22 Hưng Gia 4, Phú Mỹ Hưng, Tân Phong, quận 7 , TP.HCM (호치민 7군 skygarden 근처) ♥️ 상담: Phone: +84 898 507 016 kakaotalk ID: gotoviki1 zalo: 0898507016 Facebook: https://www.facebook.com/VietnameseKi... ♥️ 저희 GOTOVIKI를 소개하자면...(http://www.gotoviki.com/ - Gotoviki 홈페이지)

Related book