Background

베트남어기초배우기 - 아닙니다 ...không phải là [Gotoviki]

Price: 0 đ

저희 GOTOVIKI를 소개하자면...(http://www.gotoviki.com/ - Gotoviki 홈페이지) - 사무실 주소 - 호치민: GoToViki, 64 Đường số 75, Tân Phong, quận 7 , TP.HCM (호치민 7군 롯데마트 근처) 하노이: Gotoviki, B16-Richland building, số 9A ngõ 181, Xuân Thuỷ, Cầu Giấy (하노이 사범대 맞은편 근처) 상담 및 과외 신청 0975241441 (Thu Đinh: english)

Related book